Dedičnosť farby očí

Dúhovka

Dúhovka: Stavba dúhovky

Dúhovka je časť oka, nachádzajúca sa medzi rohovkou a šošovkou. Práve ona je tou farebnou časťou oka, ktorú môžeme vidieť (Farba očí 2009). Pozostáva z dvoch častí, rôzneho embryologického pôvodu. Vo vnútornej časti sa nachádza zadný pigmentovaný epitel (IPE = z angl. iris pigment epithelium), ktorý je tvorený dvojitou vrstvou pigmentových buniek. Tieto sú pevne spojené medzibunkovými väzbami. Odtiaľ vychádza svalová vrstva, ktorá prechádza až do strómy (Fine a Yanoff 1979). Je zložená z dvoch typov svalov, rozširovača a zvierača zrenice, ktoré zabezpečujú tzv. zrenicový reflex, čiže sťahovanie a rozširovanie zrenice pri meniacej sa intenzite svetla (Dúhovka 2009). Nad strómou sa nachádza predná hraničná vrstva, ktorá je zo všetkých najtenšia, hlavne u ľudí s modrou farbou očí (Sturm a Larssons 2009).

Dúhovka: Farba dúhovky

Farbu ľudských očí spôsobuje predovšetkým pigment melanín, ktorý je produkovaný bunkami nazývanými melanocyty. V cytoplazme týchto buniek sa nachádzajú organelové štruktúry, melanozómy. K tomu, aby vznikol melanín, je nevyhnutný enzým tyrozináza, ktorý katalyzuje reakciu v bunke. Porucha tohto enzýmu spôsobuje albinizmus, v tomto prípade sú melanocyty neschopné vytvárať pigmentové farbivo (Kons dátum neznámy).
Kvantitatívne štúdium melanocytov v dúhovke, ukázalo, že tvoria približne 66% stromálnych buniek (Wilkerson, a iní 1996), nezávisle od farby očí. (Sturm a Larssons 2009) Pritom bledé sfarbenie dúhovky sa vyskytuje takmer výlučne u Európanov a ľudí európskeho pôvodu, i keď podobné prípady sa ojedinele vyskytli aj v iných populáciách. (Imesch, Wallow a Albert 1997)


Existujú dva typy melanínu, eumelanín a feomelanín. Eumelanín je hnedo-čierny a je zodpovedný za tmavé sfarbenie. Je uložený v eumelanozómoch vajcovitého tvaru. Feomelanín je červeno-žltý pigment uzavretý vo feomelanozómoch. (R. Sturm 2001) Pomer feomelanínu a eumelanínu sa odlišuje pri rôznych farbách očí. Tmavšie dúhovky obsahujú viac eumelanínu a bledšie odtiene obsahujú viac feomelanínu. (Wakamatsu, a iní 2008)

Dúhovka: Modré oči

Modrú farbu očí spôsobuje veľmi malé množstvo pigmentu melanínu na prednej strane dúhovky. (Imesch, Wallow a Albert 1997) Táto farba je typická hlavne pre severnú a strednú Európu. Vedci predpokladajú, že ju spôsobila mutácia, ktorá sa objavila len pred približne 10 000 rokmi niekde v oblasti Čierneho mora. (Eiberg, a iní 2008) Domnievajú sa, že táto farba ľuďom pomáhala prežiť tmavé depresívne zimy lepšie ako jedincom s hnedými očami. (Sturm a Larssons 2009)

1

Vyber kategóriu

Štruktúra dúhovkyDedičnosť farby očíDúhovkaKlasifikácia farby očí

Prihlásenie

Meno:

Heslo:

Registrovať

Slovníčky

Slovníček pojmov

Zaujímavé linky

Vypočítajte si svoj genotyp .::Dotaznik::.(len registrovaný)

Štatistiky

Návštev: 213889

O stránke

Bola vytvorená hlavne za účelom prezentácie práce SOČ, ktorú vypracoval jeden z autorov stránky.

© copyright Maria Ďurišová a Miroslav Ďuriš

web design Miroslav Ďuriš

Free Web Hosting