Dedičnosť farby očí

Výskum

Rodokmeň: Popis rodokmeňa

Na základe zozbieraných snímok očí rodinných príslušníkov som zostavila prehľadný rodokmeň. Každý z farebných pruhov predstavuje jednu generáciu, iba fialový pruh znázorňuje dve najstaršie generácie. Fotky týchto rodinných príslušníkov nebolo možné získať, pretože už nežijú. Pre účely zistenia farby ich očí, som zostavila dotazník, ktorý mi vyplnili ich potomkovia.
V oranžovom pruhu sa nachádzajú staré mamy a starí otcovia, v zelenom ich deti, dnes už poväčšine tiež rodičia, vo veku 30 – 45 rokov, a v ružovom pruhu je zobrazená najmladšia generácia vo veku 15 – 20 rokov.
Kruhy a štvorčeky znázorňujú pohlavie každého príslušníka, kruh pre ženské a štvorec pre mužské pohlavie. Čiary predstavujú vzájomné vzťahy. Horizontálna čiara medzi štvorcom a kruhom znamenajú manželstvo, vertikálna čiara vedie k potomkom.

Rodokmeň: Metodika práce

Aby som mohla skúmať dedičnosť farby očí na praktickom príklade, potrebovala som zozbierať fotografie čo najviac príslušníkov jednej rodiny. Najjednoduchšie bolo skúmať vlastnú rodinu. Fotografie dúhovky som získala pomocou mikroskopu QX5 Computer Microscope od firmy Digital Blue, ktorý bol pomocou USB portu napojený na počítač. Zvolila som tento prostriedok preto, lebo bežný digitálny fotoaparát nedokázal vytvoriť dostatočne ostrú a detailnú fotku. Tento mikroskop pri najnižšom, desaťnásobnom, rozlíšení dokázal vytvoriť dostačujúci obraz dúhovky a umožnil tak skúmať aj detaily, ktoré sú voľným okom nespozorovateľné.
Pre účely zistenia farby očí už nežijúcich rodinných príslušníkov, alebo tých, ktorých som nemohla navštíviť, som zostavila dotazník v programe Microsoft Office Word 2007. Vyplnili mi ho ostatní príbuzní, ktorí si ešte pamätali ich farbu očí.
Zo zozbieraných fotografických materiálov som v programe Microsoft Office Word 2007 zostavila rodokmeň, ktorý som doplnila výpoveďami z dotazníka. Farby očí som rozdelila do troch základných skupín: modrá, zelená a hnedá, kvôli prehľadnosti som vylúčila označovanie typu: šedomodrý, hnedozelený a pod.

Prečo mám ja hnedé oči a moji bratia modré?: Rozbor farby očí

Hneď na prvý pohľad je jasné, že moji bratia majú obaja modré oči a ja hnedé - nie je v tom žiadna zvláštnosť. Avšak detailná fotka odhalila nové skutočnosti, o ktorých sme ani netušili. Zistili sme, že moje oči nie sú až také hnedé ako sa zdajú v prítmí. Pri svetle dopadajúcom priamo do dúhovky bolo možné sledovať žltohnedú, miestami až do zelena prechádzajúcu farbu.
Najväčším prekvapením však bolo, že nie je modrá ako modrá. Síce obaja moji súrodenci sú modrookí, ale ich dúhovka sa vo farbe aj štruktúre zásadne líši.
V Martinovej dúhovke sa nachádzajú v početnom množstve Fuchove krypty, ktoré môžeme pozorovať vo veľmi malom množstve aj u mňa a Miroslava. Martinove oko je výrazne bledšie ako bratove a neobsahuje prstenec, ale iba jeho náznak v hornej časti dúhovky. U mňa a Miroslava sa tento prstenec nachádza, i keď u oboch v inej forme. V Mirovom prípade je to len tenký a žltohnedý prstenec, avšak ten môj je hnedý a celistvo sa rozprestiera od zreničky až takmer do polovice dúhovky. Najvýraznejšie škvrny môžeme pozorovať v mojom oku a jednu aj v Martinovom. Kontrakčné brázdy ukázal až detailný záber, pretože u mnohých ľudí sú nevýrazné a pri bežnom pozorovaní takmer neviditeľné. Tieto štruktúry sú prítomné len v mojom a Mirovom oku a takmer vôbec neovplyvňujú výsledný výzor farby.

Dedičnosť: Metodika

Pri detailnom pozorovaní farby očí vyvstáva otázka, odkiaľ tá, či oná farba pochádza. Kebyže sa to celé riadi podľa Mendelových zákonov, bolo by všetko jednoduchšie. Ľahko by sme si odvodili genotyp všetkých členov rodiny a ani by sme nemuseli pátrať ďaleko do minulosti. No v skutočnosti môže byť zapojených až 2700 génov pri formácií dúhovky, čo dokazuje komplexnosť a zložitosť tejto malej štruktúry (Sturm a Larssons 2009). Keďže som nemala možnosť skúmať farbu očí aj z molekulárneho hľadiska, musím sa uspokojiť len s odhadovaním. Rozhodla som sa postupovať „z dola nahor“, čiže od najmladšej generácie po tú najstaršiu.

Dedičnosť: Moje oči

Nepotrebovala som ani detailnú fotku na to, aby som zistila, že svoju farbu očí som zdedila po otcovi, podoba je zrejmá na prvý pohľad. Toto bol pre mňa známy fakt. Otázka pre mňa teda bola: Kde sa vzala táto farba?

Prvé, čo bolo treba preskúmať, boli otcovi rodičia. Ani u jedného sa táto farba neobjavila, taktiež ani u ostatných rodinných príslušníkov, od ktorých som získala vzorky. Teda môžem odhadovať, že táto farba pochádza zo strany môjho starého otca.

1 2 3

Vyber kategóriu

RodokmeňPrečo mám ja hnedé oči a moji bratia modré?DedičnosťDiskusiaOcenenia

Prihlásenie

Meno:

Heslo:

Registrovať

Slovníčky

Slovníček pojmov

Zaujímavé linky

Vypočítajte si svoj genotyp .::Dotaznik::.(len registrovaný)

Štatistiky

Návštev: 213900

O stránke

Bola vytvorená hlavne za účelom prezentácie práce SOČ, ktorú vypracoval jeden z autorov stránky.

© copyright Maria Ďurišová a Miroslav Ďuriš

web design Miroslav Ďuriš

Free Web Hosting