Dedičnosť farby očí

Diskusia

Diskusia:

Pri skúmaní rodokmeňu, ktorý som zostavila, som odhalila veľkú diverzitu farieb očí v našej rodine. Už z toho dôvodu sa mi zdala Mendelova dedičnosť neaplikovateľná. Tento môj dohad, potvrdilo vyvodenie si možných genotypov pre fialovú a oranžovú generáciu.Podľa tohto modelu by nebolo možné, aby hnedooký a modrooký rodič, mali deti s hnedými, modrými aj zelenými očami súčasne, pretože také množstvo alel nemohli niesť (každý len dve). Za smerodajného som považovala hnedookého rodiča, pretože modrooký jedinec mohol odovzdať len alelu pre modrú farbu očí. V prípade hnedookého jedinca sú možné 3 varianty genotypu, homozygotnú kombináciu som hneď vylúčila, lebo v tom prípade by mohli mať len hnedooké deti. Teda som zostavila dve schémy, každú pre jednu variantu otcovho genotypu. Na obrázku dole môžete vidieť ako by to vyzeralo.
Túto Mendelovu dedičnosť bolo možné pozorovať v niektorých častiach rodokmeňu, keď sme sa sústredili len na dve generácie. Na obrázku vidíme ako sa zelený, dominantný gén, prejaví vo fenotype potomkov. Tieto čiastkové dôkazy, však nie sú dostatočné, aby túto teóriu podporili.

1

Vyber kategóriu

RodokmeňPrečo mám ja hnedé oči a moji bratia modré?DedičnosťDiskusiaOcenenia

Prihlásenie

Meno:

Heslo:

Registrovať

Slovníčky

Slovníček pojmov

Zaujímavé linky

Vypočítajte si svoj genotyp .::Dotaznik::.(len registrovaný)

Štatistiky

Návštev: 213394

O stránke

Bola vytvorená hlavne za účelom prezentácie práce SOČ, ktorú vypracoval jeden z autorov stránky.

© copyright Maria Ďurišová a Miroslav Ďuriš

web design Miroslav Ďuriš

Free Web Hosting