Dedičnosť farby očí

Rodokmeň

Rodokmeň: Popis rodokmeňa

Na základe zozbieraných snímok očí rodinných príslušníkov som zostavila prehľadný rodokmeň. Každý z farebných pruhov predstavuje jednu generáciu, iba fialový pruh znázorňuje dve najstaršie generácie. Fotky týchto rodinných príslušníkov nebolo možné získať, pretože už nežijú. Pre účely zistenia farby ich očí, som zostavila dotazník, ktorý mi vyplnili ich potomkovia.
V oranžovom pruhu sa nachádzajú staré mamy a starí otcovia, v zelenom ich deti, dnes už poväčšine tiež rodičia, vo veku 30 – 45 rokov, a v ružovom pruhu je zobrazená najmladšia generácia vo veku 15 – 20 rokov.
Kruhy a štvorčeky znázorňujú pohlavie každého príslušníka, kruh pre ženské a štvorec pre mužské pohlavie. Čiary predstavujú vzájomné vzťahy. Horizontálna čiara medzi štvorcom a kruhom znamenajú manželstvo, vertikálna čiara vedie k potomkom.

Rodokmeň: Metodika práce

Aby som mohla skúmať dedičnosť farby očí na praktickom príklade, potrebovala som zozbierať fotografie čo najviac príslušníkov jednej rodiny. Najjednoduchšie bolo skúmať vlastnú rodinu. Fotografie dúhovky som získala pomocou mikroskopu QX5 Computer Microscope od firmy Digital Blue, ktorý bol pomocou USB portu napojený na počítač. Zvolila som tento prostriedok preto, lebo bežný digitálny fotoaparát nedokázal vytvoriť dostatočne ostrú a detailnú fotku. Tento mikroskop pri najnižšom, desaťnásobnom, rozlíšení dokázal vytvoriť dostačujúci obraz dúhovky a umožnil tak skúmať aj detaily, ktoré sú voľným okom nespozorovateľné.
Pre účely zistenia farby očí už nežijúcich rodinných príslušníkov, alebo tých, ktorých som nemohla navštíviť, som zostavila dotazník v programe Microsoft Office Word 2007. Vyplnili mi ho ostatní príbuzní, ktorí si ešte pamätali ich farbu očí.
Zo zozbieraných fotografických materiálov som v programe Microsoft Office Word 2007 zostavila rodokmeň, ktorý som doplnila výpoveďami z dotazníka. Farby očí som rozdelila do troch základných skupín: modrá, zelená a hnedá, kvôli prehľadnosti som vylúčila označovanie typu: šedomodrý, hnedozelený a pod.

1

Vyber kategóriu

RodokmeňPrečo mám ja hnedé oči a moji bratia modré?DedičnosťDiskusiaOcenenia

Prihlásenie

Meno:

Heslo:

Registrovať

Slovníčky

Slovníček pojmov

Zaujímavé linky

Vypočítajte si svoj genotyp .::Dotaznik::.(len registrovaný)

Štatistiky

Návštev: 213401

O stránke

Bola vytvorená hlavne za účelom prezentácie práce SOČ, ktorú vypracoval jeden z autorov stránky.

© copyright Maria Ďurišová a Miroslav Ďuriš

web design Miroslav Ďuriš

Free Web Hosting