Dedičnosť farby očí

Výskum

Dedičnosť: Brat Miroslav

V Mirovom prípade to bolo jednoduché. Jeho farba je rovnaká ako matkina a následne aj matkinho otca. Pri bližšom pozorovaní nachádzame odlišnosti, napríklad v podobe prstenca. Keďže starý otec týmto prstencom nedisponuje, môžem predpokladať, že naša matka ho zdedila po babke, ktorá má síce zelené oči, ale má aj žltohnedý prstenec, z čoho usudzujem, že sa dedí nezávisle od farby.
Dedičnosť: Brat Martin

V Martinovom prípade bolo pre mňa obtiažne zistiť odkiaľ jeho farba pochádza, pretože sa nepodobá ani na matkinu, ani na otcovu. Musela som teda hľadať vyššie v rodokmeni. Trošku sa jeho farba podobala babke z otcovej strany, ale tá podoba pre mňa nebola dostačujúca, aby som mohla povedať, že pochádza odtiaľ. Najväčšmi sa jeho oči podobali na oči otcovho bratranca. Nikde inde v rodine som takú istú farbu nespozorovala, teda je pravdepodobné, že pochádza od babkinej matky, alebo dokonca ešte od oveľa starších predkov.
Dedičnosť: Bratanec a sesternica

Môj bratranec a sesternica ani jeden nemajú oči ako rodičia. Keďže ich otec má modré oči, vylúčila som ho ako pôvodcu hnedého a zeleného génu. Rozhodla som sa pátrať smerom k našej spoločnej rodine. Najväčšiu zhodu som našla medzi bratrancom a babkinou sestrou Annou, ale teoreticky nie je možné, aby modrooký jedinec (babka) prenášal vlohu pre hnedú farbu. Môže to tiež byť len náhoda, že sa ich oči podobajú a pôvodca pre túto vlohu môže byť práve dedko, ktorého oči síce teraz vyzerajú vyblednuté, takmer modré, ale predpokladám, že je to spôsobené starobou, pretože melanocyty sa nedelia a ich počet zostáva rovnaký po celý náš život. V starobe začínajú odumierať a teda aj farba očí preto bledne (Kons dátum neznámy). Podľa fotiek jeho potomkov usudzujem, že farba jeho očí bola podobná akú má jeho dcéra. Bohužiaľ som nemohla získať fotky očí jeho rodičov ani súrodencov, aby som ich porovnala s ostatnými.
Zelená farba očí mojej sesternice je najviac kompatibilná s farbou babkinej sestry Gabriely, aj keď odlišnosti sa mi zdajú značné. Existuje teda možnosť, že aj táto farba pochádza z dedkovej línie.

Diskusia:

Pri skúmaní rodokmeňu, ktorý som zostavila, som odhalila veľkú diverzitu farieb očí v našej rodine. Už z toho dôvodu sa mi zdala Mendelova dedičnosť neaplikovateľná. Tento môj dohad, potvrdilo vyvodenie si možných genotypov pre fialovú a oranžovú generáciu.Podľa tohto modelu by nebolo možné, aby hnedooký a modrooký rodič, mali deti s hnedými, modrými aj zelenými očami súčasne, pretože také množstvo alel nemohli niesť (každý len dve). Za smerodajného som považovala hnedookého rodiča, pretože modrooký jedinec mohol odovzdať len alelu pre modrú farbu očí. V prípade hnedookého jedinca sú možné 3 varianty genotypu, homozygotnú kombináciu som hneď vylúčila, lebo v tom prípade by mohli mať len hnedooké deti. Teda som zostavila dve schémy, každú pre jednu variantu otcovho genotypu. Na obrázku dole môžete vidieť ako by to vyzeralo.
Túto Mendelovu dedičnosť bolo možné pozorovať v niektorých častiach rodokmeňu, keď sme sa sústredili len na dve generácie. Na obrázku vidíme ako sa zelený, dominantný gén, prejaví vo fenotype potomkov. Tieto čiastkové dôkazy, však nie sú dostatočné, aby túto teóriu podporili.

Ocenenia: Biologická olympiáda

1 2 3

Vyber kategóriu

RodokmeňPrečo mám ja hnedé oči a moji bratia modré?DedičnosťDiskusiaOcenenia

Prihlásenie

Meno:

Heslo:

Registrovať

Slovníčky

Slovníček pojmov

Zaujímavé linky

Vypočítajte si svoj genotyp .::Dotaznik::.(len registrovaný)

Štatistiky

Návštev: 209325

O stránke

Bola vytvorená hlavne za účelom prezentácie práce SOČ, ktorú vypracoval jeden z autorov stránky.

© copyright Maria Ďurišová a Miroslav Ďuriš

web design Miroslav Ďuriš

Free Web Hosting