Dedičnosť farby očí

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vhosts/dedicnostfarbyoci.freevar.com/o_genetike.php on line 96

Slovníček pojmov

Slovníček pojmov: Mendelove zákony

1. Pravidlo uniformity hybridov – všetci príslušníci prvej dcérskej generácie sú fenotypovo aj genotypovo zhodní.
2. Pravidlo štiepenia znakov – keď sa krížia medzi sebou príslušníci prvej dcérskej generácie, zjavujú sa u ich potomkoch dominantné a recesívne znaky oboch rodičov.
3. Pravidlo o nezávislej kombinácii génov – vlohy jedného páru sa voľne kombinujú a dedia nezávisle od vlôh iných párov.
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
Príklad: Ak krížime bielokvetý hrach s červenokvetým, pričom červená farba je dominantná (A) a biela recesívna (a).
1. Pravidlo - potomkovia budú mať zhodný genotyp aj fenotyp (všetci budú červený s genotypom Aa, teda s vlohou pre bielu farbu).
Ak skrížime potomkov bielokvetého a červenokvetého hrachu, Aa x Aa.
2. Pravidlo - 25% potomkov bude bielokvetých a 75% červenokvetých, pričom genotyp bude 25% aa, 25% AA, 50% Aa.
Ak si pri krížení všímame dve znaky, napr. farbu kvetu a tvar plodu, tieto dva znaky sa dedia nezávisle od seba.
3. Pravidlo - potomkovia môžu mať biely kvet a guľatý plod, ale aj červený kvet a guľatý plod, či biely kvet a zvráskavený plod, jednoducho povedané, môžu vzniknúť všetky možné kombinácie.

Vyber kategóriu

Štruktúra dúhovkyDedičnosť farby očíDúhovkaKlasifikácia farby očí

Prihlásenie

Meno:

Heslo:

Registrovať

Slovníčky

Slovníček pojmov

Zaujímavé linky

Vypočítajte si svoj genotyp .::Dotaznik::.(len registrovaný)

Štatistiky

Návštev: 213402

O stránke

Bola vytvorená hlavne za účelom prezentácie práce SOČ, ktorú vypracoval jeden z autorov stránky.

© copyright Maria Ďurišová a Miroslav Ďuriš

web design Miroslav Ďuriš

Free Web Hosting