Dedičnosť farby očí

O Genetike

Dedičnosť farby očí: Polygénny model - bey2 a gey gény

Tento model vychádza zo zistenie, že gény ovplyvňujúce farbu očí sa nachádzajú na 15. a 19. chromozóme. Tieto dva gény sú nazvané bey2 (OCA2, chromozóm 15) a gey (EYCL1, chromozóm 19). Na bey2 géne sa dedí modrá a hnedá farba, na gey géne sa dedí zelená a modrá. Oproti Mendelovmu modelu sú tu zahrnuté dve alely navyše, čiže každý jedinec má štyri alely ovplyvňujúce farbu očí. Pri prejavovaní rôznych zdedených alel vo fenotype jedinca platia podobné pravidlá ako v predchádzajúcom, Mendelovom modele.
Hnedá farba je dominantná, túto alelu by sme si mohli označiť ako veľké „B“ (z angl. brown), modrá je recesívna, rovnako si ju označíme písmenom „b“, avšak malým, pretože je recesívna (z angl. blue), a zelená je recesívna voči hnedej a dominantná voči modrej, túto alelu si teda pomenujeme písmenom „G“ (z angl. green). Aby sa modrá prejavila vo fenotype, musí mať jedinec všetky štyri alely modrého typu, schematicky znázornené bbbb, teda nenesie vlohu pre žiadnu inú farbu ako modrú, svojím potomkom môže taktiež odovzdať len vlohu pre modrú farbu. Naopak na prejavenie sa hnedej farby očí stačí len jedna kópia alely B na chromozóme 15, čiže genotyp má v tomto prípade najviac variácií: Bbbb, BBbb, BbGb, BBGb, BBGG, BbGG. Pre zelenú farbu sú možné dva genotypy: bbGb a bbGG. (Williamson, Bernard a Williamson 2009)
Tento model však nepočíta s rôznymi farebnými odtieňmi, ani nedokáže vysvetliť ako by mohli mať dvaja modrookí rodičia hnedooké dieťa.

Slovníček pojmov: Alela

Alela alebo alelomorfa je dedičný základ znaku, jedna z viacerých alternatívnych foriem génu. Môže byť dominantná, recesívna, kodominantná a neúplne dominantná.
Ak je dominantná, prejaví sa vo fenotype, aj keď bude mať jedinec len jednu jej kópiu (tá druhá by bola recesívna).
Recesívna alela sa prejaví len ak je prítomná v dvoch kópiách, teda len keď chýba dominantná.
Kodominanciu môžeme pozorovať pri dedení krvných skupín, obidve alely sa prejavia vo fenotype (krvná skupina AB, jeden rodič poskytol alelu A, druhý B).
Pri neúplnej dominancií sa taktiež prejavia obe alely, rozdiel je najlepšie vidieť na príklade: Ak krížime červený a biely kvet, farba kvetu ich potomkov bude ružová.
Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Alela

Slovníček pojmov: Chromozóm

Chromozóm - (z gr. chroma - farba, soma - telo) je špecifická štruktúra v jadre eukaryotických buniek, skladá sa z DNA a histónov. Histónové bielkoviny tvoria akúsi kostru, na ktorú sa namotáva molekula DNA, teda nesie genetickú informáciu. Tento fakt po prvýkrát dokázal Thomas Morgan v roku 1910.
Súbor všetkých chromozómov v jadre sa nazýva karyotyp. Ľudský karyotyp tvorí 46 chromozómov, čiže 23 párov. Z týchto 23 párov je 22 autosomálnych a jeden pár určuje pohlavie, sú to tzv. gonozómy. Ženské pohlavie u ľudí určujú chromozómy XX a mužské XY.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Chromozom

Slovníček pojmov: Generácia

Generácia je súhrnné označenie pre ľudí narodených v pomerne rovnakom časovom období (spravidla 30 rokov) či roku a/alebo ľudí s rovnakými záujmami vyplývajúcimi z ich narodenia v pomerne rovnakom časovom období, ako a aj označenie príslušného časového úseku ako takého.
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Generácia

Slovníček pojmov: Genotyp a fenotyp

Genotyp je súbor všetkých dedičných faktorov určitého organizmu; jedinec charakterizovaný dedičnými vlastnosťami.
Fenotyp je súhrn všetkých (dedičných) vonkajších znakov a vlastností organizmu, jedinca; realizácia genotypu.
Rozdiel medzi genotypom a fenotypom: fenotyp zahŕňa len vlastnosti, ktoré sa prejavili navonok, genotyp zahŕňa všetky gény a alely, ktoré dotyčný jedinec zdedil. Teda napríklad ak farba kvetu môže byť červená alebo biela, kedy biela (a) je recesívna a červená (A) dominantná, jeho genotypy môžu byť: AA, aa, Aa. Fenotypy sú však len dva, biela alebo červená.
Zdroje: http://sk.wikipedia.org/wiki/Genotyp http://sk.wikipedia.org/wiki/Fenotyp

1 2 3 4 5 6

Vyber kategóriu

Štruktúra dúhovkyDedičnosť farby očíDúhovkaKlasifikácia farby očí

Prihlásenie

Meno:

Heslo:

Registrovať

Slovníčky

Slovníček pojmov

Zaujímavé linky

Vypočítajte si svoj genotyp .::Dotaznik::.(len registrovaný)

Štatistiky

Návštev: 204006

O stránke

Bola vytvorená hlavne za účelom prezentácie práce SOČ, ktorú vypracoval jeden z autorov stránky.

© copyright Maria Ďurišová a Miroslav Ďuriš

web design Miroslav Ďuriš

Free Web Hosting