Dedičnosť farby očí

O Genetike

Slovníček pojmov: Mendelove zákony

1. Pravidlo uniformity hybridov – všetci príslušníci prvej dcérskej generácie sú fenotypovo aj genotypovo zhodní.
2. Pravidlo štiepenia znakov – keď sa krížia medzi sebou príslušníci prvej dcérskej generácie, zjavujú sa u ich potomkoch dominantné a recesívne znaky oboch rodičov.
3. Pravidlo o nezávislej kombinácii génov – vlohy jedného páru sa voľne kombinujú a dedia nezávisle od vlôh iných párov.
Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
Príklad: Ak krížime bielokvetý hrach s červenokvetým, pričom červená farba je dominantná (A) a biela recesívna (a).
1. Pravidlo - potomkovia budú mať zhodný genotyp aj fenotyp (všetci budú červený s genotypom Aa, teda s vlohou pre bielu farbu).
Ak skrížime potomkov bielokvetého a červenokvetého hrachu, Aa x Aa.
2. Pravidlo - 25% potomkov bude bielokvetých a 75% červenokvetých, pričom genotyp bude 25% aa, 25% AA, 50% Aa.
Ak si pri krížení všímame dve znaky, napr. farbu kvetu a tvar plodu, tieto dva znaky sa dedia nezávisle od seba.
3. Pravidlo - potomkovia môžu mať biely kvet a guľatý plod, ale aj červený kvet a guľatý plod, či biely kvet a zvráskavený plod, jednoducho povedané, môžu vzniknúť všetky možné kombinácie.

Klasifikácia farby očí: Kritériá pre klasifikáciu farby očí

Existuje mnoho kritérií pre zaraďovanie farby očí, od tých najjednoduchších až po tie zložitejšie. Najčastejšie rozdeľujeme farby očí na tri skupiny: hnedá, zelená a modrá. Poväčšine je jednoduché zaradiť ten, či onen odtieň do jednej z týchto skupín, no v niektorých prípadoch sa stáva, že sa nevieme rozhodnúť a to hlavne v prípade zmiešaných farieb, ktoré nie sú u Európanov žiadnou raritou, ba naopak, mohla by som tvrdiť, že väčšina ľudí v oblasti strednej Európy, má práve takéto oči. Zrejme práve preto si ľudia našli mnoho rôznych pomenovaní pre presnejšie definovanie sfarbenia dúhovky, ako napríklad: modrozelené, hnedozelené, orieškové, jantárové... V bežnej komunikácii je to dostačujúce, no vo vedeckej sfére bolo potrebné určiť presné hranice, aby sa dalo nejakým spôsobom zdokumentovávať a vyhodnocovať získané materiály.
Jedna z metód, ktorú vo svojej práci opísal Thomas Frudakis, využíva digitálny fotoaparát a počítačový softvér, ktorý analyzuje farbu a svetlo odrazené z dúhovky. Farby očí sú definované indexom melanínu v dúhovke, tzv. IMI (z angl. Iris Melanin Index). (Frudakis, 2008)
Ďalšiu metódu vypracoval Carelton Coon podľa Martinovej-Schultzovej mierky:
I. Svetlé oči: patria sem svetlé a svetlé-zmiešané farby, ktoré sú na Martinovej-Schultzovej mierke medzi 16-12
a.)Svetlé: modré, zelené a šedé
b.)Svetlé – zmiešané:
i.Veľmi svetlé-zmiešané: modrá so šedou, zelenou, alebo zelená so šedou
ii.Svetlé-zmiešané: majú okrem farieb uvedených vyššie, aj malú prímes hnedej
II. Zmiešané oči:12-16 na Martinovej-Schultzovej mierke. Je to zmes bledých farieb (modrej, šedej, zelenej) s hnedou, ale svetlé a tmavé farby musia byť zastúpené v rovnakej miere.
III. Tmavé oči:
a.)Tmavé-zmiešané: 6-4 na Martinovej-Schultzovej mierke, nachádza sa tu prevažne hnedý pigment s malou prímesou bledých farieb
b.)Tmavé: 4-1 na Martinovej-Schultzovej mierke, patria sem oči farby hnedej (bledej aj tmavej) a veľmi tmavej hnedej (takmer čiernej) (Wikipedia, 2010)

1 2 3 4 5 6

Vyber kategóriu

Štruktúra dúhovkyDedičnosť farby očíDúhovkaKlasifikácia farby očí

Prihlásenie

Meno:

Heslo:

Registrovať

Slovníčky

Slovníček pojmov

Zaujímavé linky

Vypočítajte si svoj genotyp .::Dotaznik::.(len registrovaný)

Štatistiky

Návštev: 213403

O stránke

Bola vytvorená hlavne za účelom prezentácie práce SOČ, ktorú vypracoval jeden z autorov stránky.

© copyright Maria Ďurišová a Miroslav Ďuriš

web design Miroslav Ďuriš

Free Web Hosting